ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر

ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر، غزنی، بغلان، بامیان، زابل، ننگرهار، میدان وردگ، لوگر و سرپل)

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۹ بست) رتبه دوم   وزارت  مبارزه علیه مواد مخدر را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مواد مخدر ولایت پنجشیر ۰۳۷۹
  ریاست مواد مخدر ولایت غزنی ۰۳۸۰
  ریاست مواد مخدر ولایت بغلان ۰۳۸۱
  ریاست مواد مخدر ولایت بامیان ۰۳۸۲
  ریاست مواد مخدر ولایت زابل ۰۳۸۳
  ریاست مواد مخدر ولایت ننگرهار ۰۳۸۴
  ریاست مواد مخدر ولایت میدان وردگ ۰۳۸۵
  ریاست مواد مخدر ولایت لوگر ۰۳۸۶
  ریاست مواد مخدر ولایت سرپل ۰۳۸۷

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر، غزنی، بغلان، بامیان، زابل، ننگرهار، میدان وردگ، لوگر و سرپل)

بســــت:                 دوم

معاش بست:

تعداد بست:              (۹)

وزارت/اداره:              وزارت  مبارزه علیه مواد مخدر

بخش مربوطه:            ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایات مربوطه

موقعیــت:                ولایات مربوطه

تاریخ نشروختم اعلان: ۰۳/۹/۱۳۹۷ الی ۱۴/۹/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به تطبیق پالیسی ها و استراتیژی ها ، پلانها و برنامه های انکشافی  در راستای مبارزه علیه مواد مخدر (زرع، تولید، تورید، استفاده، قاچاق وترافیک)درسطح ولایت مطابق به اهداف وپروگرام های وزارت.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه ها وپالیسی های مبارزه علیه مواد مخدر (زرع، تولید، تورید، استفاده، قاچاق وترافیک)درسطح ولایت مطابق به اهداف وپروگرام های وزارت؛
 3. تامین ارتباط مستمربا مقام ولایت، شورای ولایتی، واحد های دومی ، وزارت ها ، ادارات مستقل دولتی وشوراهای محلی به منظور همآهنگی درجهت مبارزه علیه مواد مخدر؛
 4. نظارت ازتطبیق پروژه های انکشافی مبارزه علیه مواد مخدردرسطح ولایت ؛
 5. مدیریت و نظارت از تطبیق پلان های سروی، نظارت، معیشت بدیل، کاهش تقاضأ وتداوی معتادین، آگاهی عامه وسایربرنامه های مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر؛
 6. راه اندازی برنامه های همه گانی (کمپاین های تبلیغاتی) جهت مبارزه علیه زرع، تولید، تورید، استفاده، قاچاق وترافیک مواد مخدر در هماهنگی با ادارات ذیربط ، نهاد های کمک کننده ومردم درسطح ولایت؛
 7. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت؛
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت و مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست؛
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی ؛
 11. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (۷)(۸) و (۳۴)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

حد اقل لسانس در رشته های اداره عامه، حقوق ، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی ، اقتصاد ، اداره تجارت ، اقتصاد زراعتی و علوم اجتماعی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

 1. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط.
 2. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری و یا پشتو)و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 3. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه