اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر، غزنی، بغلان، بامیان، زابل، ننگرهار، میدان وردگ، لوگر و سرپل) بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۹ بست) رتبه دوم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را...
Nov 24, 2018 Dec 05, 2018
ریاست احصائیه ومعلومات ولایت پنجشیر
ریاست احصائیه و معلومات ولایت (نورستان، لغمان،پنچشیر، کندز….. ، میدان وردک) ۲۲ عقرب, ۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۲۴ بست) رتبه دوم اداره ملی احصائیه ومعلومات...
Nov 19, 2018 Nov 26, 2018
ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت پنجشیر
ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت لغمان ، پنچشیر و لوگر ۲۴ عقرب, ۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۳ بست) رتبه دوم اداره ارگانهای محلی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌...
Nov 19, 2018 Nov 25, 2018
ریاست مبارزه باحوادث ولایت پنجشیر
ریاست مبارزه با حوادث ولایات( کابل، ننگرهار، کندهار، بادغیس،لغمان، نمیروز،زابل، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، تخار، غزنی، هرات، میدان وردگ، کندز، غور، سمنگان، جوزجان، پنجشیر، کنر، بلخ پکتیکا و فاریاب) ۲۴ عقرب, ۱۳۹۷ ...
Nov 15, 2018 Nov 28, 2018
اعلان سه بست (4، 4، 7) مربوط ریاست اقتصاد ولایت پنجشیر:
ریاست اقتصاد ولایت پنجشیر در نظر دارد تا مطابق جز (1) ماده (15) قانون خدمات ملکی تعداد (3) بست خالی را مطابق تشکیل سال 1393 به اساس سیستم جدید رتب و معاشات به سلسله اعلانات قبلی از طریق رقابت آزاد استخدام و به اعلان بسپارد: بست (4) مدیر...
May 06, 2014 -