محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر در حاليكه داكتر شيردل دانش رييس صحت عامه ولايت ايشان را همراهي مي نمود، از شفاخانه ایمرجنیسی-عنابه دیدار نمودند

آقای نظامی ضمن احوال پرسی مریضان این شفاخانه از خدمات، و پرسونل این شفاخانه نیز بابت زحمات شان تشکری نمودند.
شفاخانه ایمرجنسی از سالهای متمادی به این‌سو در بخش تداوی مریضان و مجروحین همکار خوب وزارت صحت عامه در کشور و به ویژه در ولایت پنجشیر بوده است.