گفتمان مردمی برشنا در حوزه پروان راه اندازی شد

محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولايت پنجشير در راس هیئتی مرکب از اعضاي شوراي ولايتي، ولسوال ها، رييس هاي ادارات دولتي، متنفذين و جوانان پنجشير در گفتمان مردمي برشنا در ولايت پروان اشتراك نمودند.
اين گفتمان مردمی از طرف ریاست برشنا ولايت پروان به سطح سه ولایت پنجشیر، پروان و کاپیسا به هدف رسیدگی به مشکلات، انتقادات و پیشنهادات مردم راه اندازی گردیده بود.
اعضای پنل، كه رييس عمومي برشنا نيز شامل آن بود به سوالات، پيشنهادات و انتقادات مردم پاسخ ارائه نمودند.