جلسه كميته انكشافي ولايتي تدوير يافت

جلسه کمیته انکشافی ولایتی پنجشیر تحت ریاست محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشير در حاليكه معاون شورای ولایتی، روئسای و نماینده های سایر ادارات ذیربط، حضور داشتند، طبق جدول تعين شده از قبل توسط ریاست اقتصاد برگزار گردید.
نخست آقاي صديقي معاون ولايت پيرامون اهميت جلسه و اجنداء مورد بحث تاكيد داشته به همه جوانب هدايت داد تا در فيصله ها و تصاميم اتخاذ شده توجه جدي نمايند.
بعد از مباحثات همه جانبه در رابطه به اجنداء بخصوص موضوعات، فيصله هاي ذيل بعمل آمد.
1. چگونگی مصرف موثر و به موقع بودجه انکشافی ادارات ولایت پنجشیر .
2. تاکید بر تکمیل نمودن پروژه های انکشافی سال مالی 1398 پنجشیر الی آخر سال مالی جاری توسط ادارات تطبیق کننده.
3. رفع مشکل پیش آمده در جریان کار شفاخانه صد بستر ولایتی.
4تسليم دهي کتابخانه عامه پنجشیر توسط از شهرسازي و أراضي به اطلاعات و فرهنگ.
و به همينطور تاكيد شد زمينه بهره برداري آن رسما به جوانب ذيربط مطرح و زمان تعين شود.
5. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت حفاظت از محیط زیست پنجشیر ( پاک نگهداشتن آب دریا، جلوگیری از شکار پرندگان و حفاظت زیبایی های طبیعی ...)
6. جلوگیری از فعالیتهای خودسرانه انجوها که بدون در جریان قرار دادن ریاست اقتصاد پنجشیر به فعالیت میپردازند. 
7. بحث بخاطر دریافت راه حل مشکل اعمار مسجد عیدگاه واقع منطقه دشتک.
به ادارات ذيربط هدايت داده شده تا هرچه سريعتر در اين زمينه إجراءات لازم نمايند.
در جلسه سقف بوديجه ١٣٩٨ سكتورهاي مربوطه توسط ريس اقتصاد پنجشير تشريح گرديد و به ادارات هدايت داده شد تا بوديجه مربوطه خود را با مركز هماهنگ نموده اطمينان لازم را در جلسه بعدي ارايه نمايند و در تطبيق آن اقدامات مقتضي بعمل آورند.