محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر پروسه امتحان بست های خالی ریاست معارف را افتتاح نمود

محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر در حالیکه ایشان را معاون شورای ولایتی، رییس های، معارف، دفتر مقام ولایت، منابع بشری، اقصاد، ارشاد،‌ حج و اوقاف، آمر اصلاحات اداری و آمر جوانان همراهی می نمود، پروسه رقابت آزاد بست های خالی ریاست معارف را افتتاح نمود.
آقای نظامی حین صحبت های شان به کاندیدان حاضر در تالار وعده سپردند که کوچک ترین مداخله در این آزمون را از جانب هیچ کسی قابل پذیرش ندانسته،‌ تعهد نمودند اگر کاندیدای به پروسه امتحان و نمره حاصله شان ایرادی داشته باشند، به خواسته شان رسیده گی صورت خواهد گرفت.
در ادامه عتیق الله کریمی رییس معارف ولایت پنجشیر روی چگونگی برگزاری آزمون معلومات ارائه نموده گفتند: بست های سوم و چهارم ریاست معارف قبلن به رقابت گذاشته شده بودند که پس از شارت لست 197 تن آقایان و خانم ها از کاندیدان واجد شرایط امتحان شمرده شدند. که این تعداد امروز بالا 34 بست به گونه شفاف رقابت میکنند.