تیم نظارتی پروژه‌های انکشافی و عادی در سطح ولایت پنجشیر به کار آغاز نمود

تیم نظارتی پروژه‌های انکشافی و عادی ولایت پنجشیر در دیدار خویش با محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر در ارتباط به کارشیوه و چگونگی آغاز نظارت بر پروژه‌ها در سطح این ولایت صحبت نمودند.
قرا است این تیم نظارتی که شامل ادارات: ریاست سکتوری ولایت، ریاست اقتصاد، ریاست شهرسازی، اداره میثاق شهروندی، ریاست زراعت، برنامه لوگو، اداره سارنوالی، امنیت ملی و انجمن انجنیران می باشد، از همه پروژه‌ها در سطح ولایت پنجشیر نظارت به عمل آورده و گزارش کاری خویش را در آخر خدمت والی ولایت ارائه بدارند.