ملاقات محترم انجنیرکمال‌الدین نظامی والی پنجشیر با هیئت بلند پایه حکومتی

محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر با محترم پروفیسور شاد محمد سرگند مشاور ارشد ریاست جمهوری، محترم خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب، محترم سلطان محمود محمودی مشاور ارشد وزارت انرژی و آب، داکتر محمد آصف مشاور وزارت انرژی و آب، محترم انجنیر فرهاد نورزی رییس منابع آب وزارت انرژی و‌‌ آب، محترم انجنیر جلال ناصر فقیریار رییس عمومی حوزه دریایی کابل، محترم انجنیر فضل‌حق باختری مشاور وزارت انرژی و آب و همراهان شان را در دفتر مقام ولایت پنجشیر ملاقات نمود.
هیئت متذکره روی موضوعات چون: کار دیزاین بند برق دهنه پنجشیر، آغاز کار پروژه برق پارنده، وضعیت جاده عمومی پنجشیر و ترمیم اساسی آن، به وجود آوردن يك سیتم آبیاری منظم در پنجشیر، استخراج معادن آهن و پیش رفت کار پروژه‌های پشغور با آقای نظامی صحبت و از ساحات نام برده دیدن نمودند.