مسابقات لیگ برتر پنجشیر آغاز گرديد

مسابقات لیگ برتر ولایت پنجشیر امروز رسمن توسط محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشیر با حضور داشت غلام ایشان الماس آمر ورزشی ،رئیس فدراسیون فوتبال پنجشیر و سایر اشتراک کننده گان افتتاح شد.
قرار است این مسابقات بین هشت تیم لیگ برتر در استدیوم ورزشی مارشال محمد قسیم فهیم به شکل رفت وبرگشت، امتیازی برگزار شود.