دیدار محترم انجنير كمال الدين نظامي والي پنجشير با محترم دوكتور محمد ميرويس بلخي وزیر معارف

محترم دوکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان طی يك سفر رسمي با هيئت همراه شان از ولایت پنجشیر دیدار نمودند.
هدف از این دیدار بررسی وضعیت معارف ولایت پنجشیر، افتتاح یک باب مکتب حرفوی سواد آموزی و رسیدگی به مشکلات مـوجود در معارف پنجشير بود.
در نخستین گام آقای بلخی با محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی ولایت پنجشیر، محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت، مـو...لانا عتیق الله کریمی رئیس معارف و روســــای ادارات محلی ولایت پنجشیر دیــــدار نمود و از کارکردهای والی صاحب پنجشیر در قبال معارف به ویـژه راه اندازی کورسهای آموزشی مضامین ساینسی درجهت ارتقای ظرفیت معلمین به نیکی یاد نمود.
بعدن در محفلی که برگزار شــــــده بود آقاي نظامي والي مبتکر ولایت و رئیس صـاحب معارف پیرامون وضعیت جاری معارف ولایت پنجشیر معلومات ارائه نموده و در جهت عبور از مشکلات و رسیدن به هدف، پیشنهادات سازنده و دیدگاه های ارزنـده ي را پیشکش نمودند.
متعاقبآ آقای بلخی پیرامون دیـدار های پی در پی وبرنامه های آینـده خود در جهت ساختار ها و نو آوری ها درنظام معارف صحبت نمود. آقای بلخی همه را برای همکاری در جهت پیشرفت و عبور از نابسامانی ها و بهبود در وضعیت کیفی معارف فرا خواند.
سپس وزیر بر تر کابینه با تیم همرای شان از مکتب عالی بازارک، لیسه نسوان بی بی آمنه و یک صنف کورس سواد آموزی دیدار نمودند، که ازسوی شاگردان مکاتب با ترانه های زیبا و اشعار خوش آمدید بدرقه شـــدند. آقای بلخی از چند صنف طور نمونه ی مشاهده و سويه آموزشي شـاگردان را ارزیابی نمود واز همه دانشجویان خـواست تا برای آینده بهتر از امکانات موجوده استفاده نموده درجهت رسیدن به هدف بیشتر تلاش نمایند.
وزیر معارف با تیم همراه شان در پایان روز جهت اتحاف دعا به مزار قهرمان ملی كشور شهید احمدشاه مسعود رفته و دیدگاه خویش را ثبت دفتــــــر خاطرات قهرمان ملی نمود و در ختم پروگرام با آمرین برنامـــــه، آمرین معارف، مدیران سطوح بالا در مقر ریاست معارف تشکیل جلسه نمود. مشکلات و پیشنهادات رهبري معارف پنجشير را یاداشت وجهت رسیدگی به آنها وعده سپرد. آقاي بلخي فعاليت شوراهاي مكاتب را مهم خوانده اضافه نمود؛ اگر بخواهیم معارف توسعه یافته داشته باشیم، باید همه باهم تلاش کنیم و شوراهای مکاتب در جهت آرودن کیفیت وزدودن مشکلات بیشتر مسئول هستند.