ملاقات محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر با محترم احمد ضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری

.