به پيشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور محفلی پرشکوهی زیرنام گفتمان ملی آگاهی دهی جوانان پیرامون قوانین نافذه کشور و نقش جوانان در تطبیق آن در ولایت پنجشیر برگزارگردید.

همايش پرشکوهی زیرنام گفتمان ملی در رابطه به آگاهی دهی جوانان پیرامون قوانین نافذه کشور و نقش جوانان در تطبیق آن امروز در تالار کنفرانس های مقام ولایت پنجشیر به ابتكار آمریت جوانان ولایت با حضور محترم محمدامین صدیقی معاون مقام ولایت و بااشتراک ناصر عادل ریس محکمه استیناف، شمس الله جاوید ریس... سارنوالي ، روسای ادارات مالي واداري ولايت، مبارزه با حوادث، اطلاعات و فرهنگ، وكلاء شوراي ولايتي جوانان، نخبه گان و دخترخانم ها تدویریافت. ابتدا محفل با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گرديد، سپس آقاي فرايين ريس اطلاعات و فرهنگ پنجشير و مطیع الرحمن کریمی نماینده معینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت نمودند و جایگاه جوانان را درکشور ارزنده دانسته وگفتند: مسولیت همه جوانان است تا از منابع اطلاعاتی برای خواندن وفهمیدن قوانین کشور استفاده نمایند ايشان افزودند: سهولت در زندگی در دانایی و فهمایی است و از همه جوانان خواستند با توجه به زمینه موجود در رابطه به مطالعه و كسب علم توجه بهينه نموده از فرصت هااستفاده کنند.
سپس ناصر عادل ریس محکمه استیناف پیرامون قوانین صحبت نموده گفت: به تعداد 20 ریاست داریم که قضایای مدنی،جزایی،تجاری،حقوق عامه و بررسی 370 رویداد تحت بررسی مطابق قوانین نافذه کشور تحت کار است وی این محفل را برای آگاهی دهی جوانان مفید دانست وکسب علم و دانایی از هرکتاب را بخصوص قوانین کشور را مسولیت جوانا خواند.
در ادامه شمس الله جاویدرییس حارنوالی در مورد قوانین و اصول حکومت داری خوب صحبت نمود. در ضمن پیرامون عدالت خواهی اعتراصات مسالمت آمیز در پرتو قوانين ان را حق شهروندي دانست در صورتيكه به ديگران ضرر و خساره وارد نشود، همه را متوجه مسوليت هاي شان ساخت.
به تعقیب محمدامین صدیقی معاون مقام ولایت محفل را با ارزش تلقي نموده و مرور یک سلسله قوانین رااز وجایب و مسولیت های جوانان دانست . وي تاكيد كرد جوانان بايست فصل های از قانون اساسی کشور را که شامل مکلفیت های دولت و مکلفیت های شهروندان با دقت مطالعه كرده از حقوق و مكليفيت هر دو طرف آگاه باشند.
وي افزود: همه ما در پيشگاه قانون مسوليت داريم و تطبيق ان بالاي همه يكسان است.
وي خاطر نشان كرد: آزادي و آزادگي يك موهبت الهي است و هر انسان به ان نياز دارد.
امروز ما در آستانه صدمين سالگرداسترداد استقلال كشور قرار در حاليكه ان را مرهون خون بهاي مردم آزادي خواه خود مي دانيمو به ان افتخار مي كنيم از ناملايمت ها و رويداد هاي ما بعد ان كه تا امروز ادامه دارد نيز رنج مي بريم.
وي اميد كرد كه بيشتر از اين شاهد درد ها نباشيم و يك فضاي بهتر زندگي براي افغانستان فراهم شود.
احمدضیا یزدانی ریس مبارزه با حوادث و مولوی فضل الرحمن معاون شورای علما پیرامون موضوع صحبت نمودند و محفل با دعاییه خیراختتام یافت.