تیم افق سبز برنده جام حمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی فوتبال پنجشیر شد

رقابت های جام حمایت از نیرو های دفاعی وامنیتی فوتبال
که میان پنج تیم از پنجشیر در ورزشگاه مارشال محمد قسیم فهیم راه اندازی شده بود، درفرجام تیم افق سبز با به ثمر رساندن بیشترین گول به مقام قهرمانی راه یافت و تیم جوانان رخه نایب قهرمان شد.
انجنیرکمال الدین نظامی والی پنجشیر که درمراسم پایانی این رقابت ها در حالیکه عبدالودود علی مردان رئیس اطلاعات وفرهنگ پنجشیر، احمد ضمیر مجاهد رئیس منابع بشری مقام ولایت، غلام ایشان الماس مسوول ورزش وتربیت بدنی، نیروهای امنیتی، ورزشکا ران وجوانان حضور داشتند صحبت کرد ورزش را ضامن صحت و سلامتی دانست و از فعالیت های نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت به خوبی یاد نمود.
این راقابت ها که برای یک روز از سوی فدراسیون فوتبال پنجشیر با وجوه مالی برنامه حمایت مردمی مقام این ولایت راه اندازی شد بود.