روند ضد عفونی کردن اماکن عمومی در پنجشیر اغاز شد

روند ضد عفونی کردن بازارها واماکن عمومی این ولایت امروز توسط تیم صحی ولایتی به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آغاز گردید و قرار است این روند در سرتاسراین ولایت تطبیق شود،انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر که در افتتاح این روند صحبت نمود گفت که ما برای مردم متدین پنجشیر اطمینان میدهیم که به توکل خداوند وبه همکاری تیم صحی،فرماندهی امنیه،جوانان،علمای کرام ومردم خود هرواقع مشکوک ودر هرجایی که باشد شناسایی کرده وبه آن رسیده گی صورت میگیرد و از مردم خود تقاضا میکنیم طبق توصیه تیم صحی در قسمت مراعات کردن بهداشت عمل کنند.