دیدار والی پنجشیر با مسوول شفاخانه ایمرجنسی

محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی ولایت پنجشیر امروز با مسوول شفاخانه ایمرجنسی این ولایت در حالیکه تیم صحی ریاست صحت عامه حضورداشتند دیدار نمود،آقای نظامی درین دیدار روی هماهنگی هرچه بیشتر با تیم صحی این ولایت جهت جلوگیری از شیوع و مبارزه با ویروس کرونا تاکید نمود.