بیوگرافی والی

زندگی نامه والی پنجشیر

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنیرکمال الدین نظامی

دیپلوم انجنیر کمال الدین نظامی فرزند شهید محــــمد نظام در سال 1335 ه‌ش در قریه بادقول از مربوطات حوزه دوم بازارک - مرکز ولایت پنجشیر در یک خانواده مــــتدین مجاهد ونظامی متولد گردیده است. وی دروس ابتدایی خویش را نزد خانواده و علوم دینی را نزد جدش ملا محمد علم فرا گرفته است. درسال  1350 ه ش دروس رسمی مکتب را در متوسطه بازارک به پایان رسانید. پس از سپری نمودن دوره متوسطه مکتب به درجه اول نمره فارغ، و در سال 1351 ه ش وارد مکتب تخنیک ثانوی (AIT) گردیده و در سال 1355 ه ش پس سپری نمودن امتحان کانکور مکاتب تخنیکی، راهی دانشگاه پولیتخنیک کابل شده و در سال 1359 از رشته راه سازی و میدان سازی فارغ التحصیل شده و در سال 1379 کاندید دکتورا در دانشگاه زراعت دوشنبه تاجیکستان گریدند.
ایشان پس از فراغت دانشگاه در سال 1359 ه ش به جهاد مسلحانه در پنجشیر علیه تجاوز شوری سابق پیوستند.


از سال 1369-1373 ه ش، رئیس عمومی بیروی باز سازی افغانستان  
از سال 1373-1377 ه ش، رئیس عمومی راه سازی و میدان سازی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان.
از سال 1378-1380 ه ش، رئیس عمومی بازسازی جمهوری اسلامی افغانستان.
از سال 1380-1383 ه ش، معین اول وزارت احیاء و انکشاف دهات جهموری اسلامی افغانستان.
از سال 1383 -1386 ه ش، معین اول وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان.
از سال 1396- الی اکنون به حیث والی ولایت پنجشیر ایفای وظیفه می‌نمایند.

آقای نظامی تریننگ ها و ورکشاپ های مختلف را در بخش های اداری، اقتصاد ملی، پروژه سازی و دفاع خود  دیده است.

وی همچنان سفرهای متعدد رسمی به کشورهای مانند:  امریکا ، انگستان ، جرمنی ،  فرانسه ،  سویس ،  ایتالیا ، مالیزیا ، هندوستان ، جاپان ، پاکستان ، تاجکستان ، امارات متحده عربیه ، عربستان سعودی ، بنگلادیش ، فلپین و تایلند نیز داشته است.