پیام ها

پیام ها

هر روزتان نوروز نوروز تان پیروز!

درود و ارادت به مردم و به سرزمینی که به هیچ زوری سرخم نکرد و به هیچ زری تمکین نکرد و به هیچ تزویری تملق. رویش طبیعت،بویش  بهارمبارک! برهان نظم و حجت حضور اصالت در این فصل متبلور و متیقین میشود گهربارترین نعمت آفرینش الهی، طبیعت است که رنگی دیگر و لباسی دیگر بر تن می کند رستن وشگفتن شعار وشمشیرش است نو روز و جشن جمشیدی بهانه بخاطر  شروع یک آغاز ونهایت یک انجام است تحول وتحرک برای آغاز نو، فکر نو، اندیشه نو،باز زایی در طبیعت و بازآیی در فکرت ها و خبرت ها  و شادی، نشاط و لبخند نمکین نو روز، نمادی از همدلی  وهمفکری وهمزیستی در بهار گرم طبیعت واجتماع وگذر از سکویی سرد،خنک و سخت زمستان، تعهد  وتجدید دوباره با هستی که مظهر قدرت جمال وجلال و نیایش و پویایش بی هیچ تردید خداوندی است  نو روز موسمی که پیام آور سبز، صلح، پیوند،فرصت، صمیمیت و تراوش و چکیده نشاط ومستی عدول از نیستی بر هستی شادباشی وشادکامی ملت ها  وتغیر در نوع نگاه ونقطه عطف در پیرایش و صایش واتصال به آینده های پر نغز و مغز و هم دیگر پذیری می باشد پنجشیر الگوی  از صلح، امنیت،وحدت ملی، حاکمیت قانون، محو فساد، و مواد مخدر و عدم خشونت و توسعه اجتماعی و فرهنگی و حفاظت از دست آورد های جهاد ومقاومت رعایت حقوق بشر، حقوق زن، آزادی های مدنی است روز نو، بهار نو، و سال نو، و جشن جمشیدی و باستانی ملی و بین المللی را برای کافه ملت متدین، غیور، سربلند،با همت و آزاده آستان پنجشیر و بعد به تمام اقوام و شهروندان افغانستان،آریاییان و تمام ملت های مسلمان شادباش و خجسته باد می گویم این روز و این جشن مشمول تلاش ها و رفتار جانبازانه و بی باکانه ملت ما با تاریخ زرین رقم خورده است و بجا میدانم که از مردم شریف و نجیب آستان پنجشیر در امر تامین امنیت و مصوونیت اجتماعی با نهاد های امنیتی در نهایت  همکار هستند و از فرماندهی امنیه و ریاست امنیت ملی و سربازان وطن دوست ، از کارکنان دولتی و جامعه مدنی، موسسات همکار  ملی و بین المللی به منظور همیاری و همکاری و هماهنگی شکران و سپاسگزاری کنم و انتظار دارم سال پیش رو سال پر از موفقیت و صمیمیت باشد هر روزتان نوروز نوروز تان پیروز!