داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
گزارش فعالیت های مقام ولایت پنجشیر طی سال کاری 1392
هر دولت مدرن و مقتدر نیازمند حکومتداری محلی پاسخگو، کارا و حسابده می باشد. هر چند در سطح ولایت پنجشیر سرمایه گذاری کلانی از جانب حکومت مرکزی و نهادهای خصوصی صورت نگرفته، با آن هم حکومت محلی پنجشیر طی سال کاری 1392 دست آوردهای عدیده ای (به سطح مرکز...
Apr 15, 2014 -
بخشی از کارکرد های عمده ریاست احیا و انکشاف دهات طی سال جاری (1392)
بخشی از کارکرد های عمده ریاست احیا و انکشاف دهات طی سال جاری (1392) · ایجاد شبکه آب رسانی، آب صحی در ولسوالی دره برای استفاده 80 فامیل. · تکمیل سه حلقه چاه آب اشامیدنی برای 75 فامیل در ولسوالی خنج/حصه...
Feb 06, 2014 -
بخشی از کارکردهای ریاست ارشاد حج و اوقاف طی سال جاری (1392)
بخشی از کارکردهای ریاست ارشاد حج و اوقاف طی سال جاری (1392) · در قسمت امور دینی ریاست ارشاد، حج و اوقاف به ارزش 3600000 افغانی دو محراب مشجد شریف در قریه دشت ریوت در یک منزل و قریه پش غور در دو منزل اعمار نموده است....
Feb 06, 2014 -
بخشی از فعالیت های ریاست معارف طی سال جاری (1392)
بخشی از فعالیت های ریاست معارف طی سال جاری (1392) فراهم سازی فرصت های برابر دسترسی به آموزش و پرورش در دور ترین مناطق ولایت پنجشیر از اولویت های مقام ولایت و ریاست معارف است. آموزش و پروری زیر ساخت انکشاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه را تشکیل می...
Feb 06, 2014 -
بخشی از فعالیت های ریاست زراعت ولایت پنجشیر طی سال جاری 1392
بخشی از فعالیت های ریاست زراعت ولایت پنجشیر طی سال جاری 1392 · در قسمت خدمات ترویجی زراعتی 304 لیتر ادویه Neem oil, NV ron و 227 کیلو گرام microperl و 76 بوتل ادویه Vertimic جهت کنترول امراض و افات، برای 76 گروپ باغدار به سطح...
Feb 06, 2014 -
بخشی از کارکردهای ریاست مبارزه با حوادث طی سال جاری (1392)
· ارزیابی خسارات باران های پی در پی در قریه شالکچه ولسوالی پریان مورخ 7/1/1392 و قریه بوستان ولسوالی شتل که در آن شش باب خانه تخریب گردیده بود. · تمامی فامیل های که طی حوادث طبیعی سال 1392 ولایت پنجشیر آسیب دیده بودند،...
Feb 06, 2014 -
کارکردهای عمده کارشناسان مقام ولایت طی سال جاری(1392)
کارکردهای عمده کارشناسان مقام ولایت طی سال جاری(1392)
Feb 06, 2014 -
گزارش نیازهای بازار کار مرکز و ولسوالی های پنچشیر
گزارش نیازهای بازار کار مرکز و ولسوالی های پنچشیر
Nov 27, 2013 -
گزارش فعالیت های سه ماه اول سال 1392 شورای ولایتی ولایت پنجشیر
گزارش فعالیت های سه ماه اول سال 1392 شورای ولایتی ولایت پنجشیر
Nov 27, 2013 -
— گزارش کار کردهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر طی سال 1391
گزارش کار کردهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر طی سال 1391
Nov 27, 2013 -